За нас

Ние от „Дезин хим” сме утвърдена фирма с дългогодишен опит в разработката, производството и пласмента на професионални дезинфекционни продукти. Нашите иновативни продукти отговарят на Европейските стандарти за качество, както и на последните съвременни тенденции за безопасност и развитие в областта на обществената хигиена, съобразени с нуждите на пазара. Работим съвместно с обекти и предприятия в широк спектър направления във всички отрасли на промишлеността и селското стопанство:

Хотелско-ресторантьорска дейност

Цялостна дезинфекция на хотели, вериги от ресторанти, барове, кетъринг кухни, водни басейни, фитнес, спа-центрове и др.

Селско стопанство

Решения, създадени специално за земеделци, ферми, стопанства и ветеринарни клиники, премахване на биофилми от водонапоителни системи и др.

Козметична промишленост

Дезинфектанти за фирми и лаборатории, занимаващи се с производство и търговия на козметични продукти, дезинфекция на повърхности, дезинфекция на производствени линии, дезинфекция на лабораторна стъклария и др.

Хранително-вкусова промишленост

Специализиранa дезинфекция на млекопреработвателни предприятия, месопроизводство и преработка, бутилираща промишленост на води, пиво, вино; дезинфекция на сладкарски цехове и хлебопроизводство.

Болници

Високоефективна антимикробна, бактерицидна, фунгицидна и вирусоцидна дезинфекция в лаборатории, здравни и лечебни заведения, дезинфекция на болнично бельо, медицински и стоматологичен инструментариум и др.

Офиси, домове и учебни заведения

Решения, предназначени за фирми за почистване, професионална хигиена, дезинфекция, защита от микроби, вируси, гъбички и др. навсякъде.

Нашите продукти

Произвеждаме и дистрибутираме следните продукти:

Дезинфекция на повърхности МИЛЕНИУМ
Професионален препарат за дезинфекция на повърхности

Концентриран течен препарат с бактерицидно/в т.ч. Salmonella/, фунгицидно/ C.albicans,A.niger/ и вирусоцидно действие. По данни на фирмата-вносител на активната съставка и указание за изпитване на химичните дезинфекционни средства на немското дружества за химия и микробиология (DGHM) е потвърдено неговото действие върху вируси с липидна обвивка, водорасли, гъби и плесени, HIV, Hepatitis B Virus, Influenza A2-Asian, Colorado Virus, Virus Grippal PR8, Poxvirus, Virusvaccinal, Adenovirus и др.

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 2403-1/16.07.2018 г.

Наименование на активните вещества: Бензалкониев хлорид. Без алдехиди, феноли и хлорни съединения.

Области на приложение:

 • почистване и дезинфекция на повърхности в обекти на индустрията, туристическата и хранително-вкусоватa промишленост, козметична и фармацевтична промишлености, ветеринарни обекти, здравни и лечебни заведения.Обществени обекти(ресторанти, обществени заведения и кухни, транспортни средства, училища, детски ясли, магазини, офиси, фитнес)
 • дезинфекция на разфасовъчни линии в области на произвоство на храни и напитки;
 • дезинфекция на посуда,прибори за хранене.

Използвани концентрации: 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0

Съответствие с европейските стандарти: БДС EN 1276 , БДС EN 1650 , БДС EN 13697. Анализите са направени по изискванията на европейските стандарти в акредитирана лаборатория в България.

Дезинфектант за ръце МИЛЕНИУМ
Професионален препарат за хигиенна дезинфекция на ръце

Течен препарат (с изплакване) с бактерицидно , фунгицидно и вирусоцидно действие срещу Staphylococcus aureus, Sаlmonella typhosa, Pseudonomas aeruginosa, Hyperacide Corynebacterium, вегетативните форми на Bacillus subtilis и Pseudomilzbrand bacillus, Streptococcus faecalis, Sarcina citrica, Escherichia coli, Aerobacter aerogenes, Proteus bulgaris, Proteus mirabilis, Anabaena cylindrical, Chiorella vulgaris, Oscillatoria tennis, Stigeoclonium sp., Aspergillus niger .

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 0201-3/14.10.2015г.

Наименование на активните вещества: Бензалкониев хлорид-ЧАС. Без алдехиди, феноли и хлорни съединения.

Области на приложение:

 • хигиеннa дезинфекция на ръце, чрез измивно действие със щадящи кожата пенители и глицерин, който прави кожата мека и гладка;
 • особено подходящ за честа употреба;
 • използва се без разреждане.

Съответствие с европейските стандарти: БДС EN 1276 , БДС EN 1650 , БДС EN 13697. Анализите са направени по изискванията на европейските стандарти в акредитирана лаборатория в България.

МИЛЕНИУМ СПРЕЙ
Спрей-дезинфектант за ръце и малки повърхности

Биоцидът е дезинфектант с бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 2862-1/17.07.2020г.

Наименование на активните вещества: етанол - 72g / 100g (80 об.%)

Области на приложение:

 • хигиенна дезинфекция на ръце и малки непорьозни повърхности, включително такива, влизащи в контакт с храни, в хранително-вкусовата промишленост, лечебни заведения, сгради в обществения сектор, както и при машини за рязане, опаковане и пълнене;
 • особено подходящ за честа употреба;
 • използва се без разреждане.

Съответствие с изискванията на европейската наредба за биоциди.

Дезинхим професионал
Професионален препарат за високоефективна дезинфекция на повърхности

Концентриран течен препарат, притежаващ антимикробно действие по отношение на грам/+/ и грам/-/ микроорганизми, включващи причинители на вътрешно-болнични инфекции(ВБИ), вкл. Тбц, вируси (по теоретични данни на фирмите-вносителки на активните съставки: аденовирус, вирусна грипа, ентеровируси, ротавирус, вируси на хепатит А,B,C, HIV, херпес) и фунгицидно действие. Тестван срещу E.coli, S.aureus, P.aeroginosa, E.hirae, C.albicans, A.niger, M.terrae.

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 1253-2/14.10.2015г.

Наименование на активните вещества: Бензалкониев хлорид, Дидицилдиметиамониехлорид, N-(3-аминопропил)-N-Додецилпропан-1,3- диамин. Без алдехиди, феноли и хлорни съединения.

Области на приложение:

 • високоефективна дезинфекция на водоустойчиви повърхности в здравни и лечебни заведения,на повърхности в рискови зони с добро почистващо действие.
 • дезинфекция на кувьози;
 • дезинфекция на болнично бельо и работно облекло в здравни и лечебни заведения;
 • дезинфекция на медицински и стоматологичен инсрументариум, лабораторна посуда в здравни и лечебни заведения;
 • дезинфекция, съчетана с добро почистващо действие на повърхности в обекти с обществено предназначение (хотели, транспорт, сауни, бани, козметични салони и др.);
 • дезинфекция и почистване на повърхности при производство и търговия с храни;
 • дезинфекция на кухненска посуда.

Използвани концентрации: 0,25; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0

Съответствие с европейските стандарти: БДС ЕN 1276:2009; БДС EN 1650:2008; БДС EN 13727; БДС EN 13624; БДС EN 14 348:2005. Анализите са направени по изискванията на европейските стандарти в акредитирана лаборатория в България.

"Дезин хим" ООД дистрибутира:

Huwa-San TR-50
Ново поколение екологична дезинфекция.

Уникалният състав на Huwa San, е безопасен за хората и околната среда и гарантира максимална хигиена. Huwa San показва доста широк диапазон на антибиотична активност. Поради тази си характеристика представлява реална алтернатива за продукти базирани на халогени като хлор, бром или йод, алдехиди, феноли, квартернерни амониеви съединения и други. Huwa San дава сигурност за отлична хигиена поради бактериостатичната активност. При използване на Huwa San не се образува пяна, продуктът е без цвят и мирис, напълно разтворим във вода и с доказана остатъчна активност след продължително време на неизползване на третирани повърхности

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 0306-4/09.03.2017 г.

Наименование на активните вещества: Водороден пероксид и колоидално сребро

Области на приложение:

 • борба с бактерии, гъбички, спори;
 • дезинфекция на повърхности - подове, стени, амбалаж и материали, използвани в хранителната промишленост;
 • третиране на въздух в работни помещения и климатизация чрез премахване на биофилма (по този начин се избягват опасни инфекции като легионела);
 • агро-индустрия: дезинфекция на парници, помещения за гледане на животни, контейнери, инструменти, водни системи, тръбни системи, машини, както и обработка на яйца, плодове и зеленчуци;
 • медицински сектор: дезинфекция на стени, подове и санитарния покрития в болници, операционни помещения, лаборатории, лекарски и ветеренарни помещения, приюти и др.
 • хранителна индустрия и индустрия на напитките: липсата на мирис, влияние върху вкуса и ефикасността правят продукта отличен дезинфектант за тръби, туби и бутилки при произвеждане на храни, минерална вода, безалкохолни напитки, бира и вино;
 • спортни съоръжения и съоръжения за забавление: дезинфекция в и около плувни басейни, сауни, места за забавления, санитарни помещения, без да оставя миризма и да прави повърхностите хлъзгави;
 • козметична и фармацевтична индустрия: дезинфекция на тръби, контейнери, реактори и транспортни системи за съхранение на козметика и фармацевтика;
 • дезинфекционен ефект при температури от 0° С до 95° С.

Съответствие с европейските стандарти.

Производител на продукта е Roam Chemie, Кралство Белгия.

"Дезин хим" ООД дистрибутира:

eOxide LQ 75
Най-безопасната концепция за производство на хлорен диоксид.

eOxide LQ 75 (ClO2) е алтернатива на най-използваните средства за дезинфекция на питейна вода - хлор газ и натриев хипохлорит. Водните разтвори на хлорен диоксид са изключително мощни дезинфектанти, дори и при много ниски концентрации, а eOxide LQ 75 (0,75% ClO2). Притежава гарантирана трайност на компонентите от 2 години и 30 до 45 дни трайност след смесване на двата компонента. Eoxide LQ не е експлозивен, има 100% ефективност при pH 4-10 и не оставя вреди остатъчни продукти от дезинфекцията. Продуктът е безопасен за употреба и транспорт.

Наименование на активните вещества: Хлорен диоксид

Области на приложение:

 • дезинфекция на питейна вода срещу всички виреещи във водата микроорганизми (алги, бактерии, спори, вируси и др. патогени), може да се използва и за тръбопроводи, резервоари, амбалаж и др. материали, използващи и пренасящи вода;
 • дезинфекция на отпадъчни води, за контрол на бактерии като Е-коли и Коли-форми и намаляване ръста на проблемен биофилм, железни бактерии, алги и др. микроорганизми, без негативни последици за околната среда;
 • дезинфекция на напоителни системи чрез контрол на алгите - живи организми, които не попадат в обхвата на стандартните протоколи за контрол на вредителите;
 • фармацевтика - след класифицирането на формалдехида като канцерогенен, ClO2 се очертава подходяща алтернатива за дезинфекция във фармацевтичната индустрия, тъй като ClO2 е широкоспектърен биоцид, микроорганизмите не развиват резистентност и няма канцерогенни остатъчни продукти, като с тези предимства е чудесен за дезинфекция на реактори, резервоари, филтри в системата за обратна осмоза и ефективно намалява контактния период;
 • млекопреработване - млякото е питателна среда за микробен растеж, а eOxide LQ 75 е безопасен и ефективен за третиране на вода, охлаждащи водни системи, машини и оборудване, обработка на повърхности, дезинфекция на въздуховоди, бидони и цистерни;
 • птицевъдство - дезинфекция на питейната вода на птиците, поддържа тръбната система чиста от биофилм, предотвратява запушването на поилките, може да се ползва за измиване на прясно заклани птици и други месни продукти, редуцира неприятната миризма, повишава срока на годност и осъществява контрол върху салмонела и др. зарази;
 • пивоварни - за измиване на мая, като убива чрез химическа реакция със серосъдържащите аминокиселини, градивните елементи на протеин, които се използват за формиране на клетъчните мембрани;
 • плодове и зеленчуци - за измиване на плодове и зеленчуци, унищожавайки спори, гъбички и вируси в ниски концентрации, без да изменя вкуса, мириса или външния вид на продуктите;
 • дезинфекционен ефект при температури от 0° С до 98° С.
 • Производител на продукта е eOx Environmental Technologies B.V., Кралство Холандия.
 • От същия производител eOx Environmental Technologies B.V., Кралство Холандия дистрибутираме още 3 продукта:
  • eOX SANIPOWER - Висококачествен концентриран препарат за периодичо почистване на санитарни помещения - подове, стени, мивки, вани.
  • FLOORCLEANER, FLOORSHINE - Концентриран продукт за всички видове водоустойчиви повърхности, подови настилки и покрития.
  • GREASE REMOVER - Висококачествен концентриран продукт, който може да се използва в кухнята за почистване на иноксови повърхности, стени, подове, фризери, алпака, пластмаса и др.

Нашите клиенти

Изказваме най-сърдечна благодарност към точното и коректно сътрудничество с фирма "Дезинхим" ООД - гр. Пловдив. Продуктите, които използвахме за дезинфекция - "Милениум" за ръце и "Милениум" за повърхности са от високо качество и напълно удовлетворяват хигиенните изисквания в хранителната индистрия. Убедени сме, че ще продължим да работим заедно по същя начин.


Фирма "Ванела" ЕООД, гр.Пловдив

Извършения санитарно-хигиенен контрол при използването на течен дезинфектант "Милениум" показа, че е подходящ за почистване на работни повърхости, технологично оборудване, работни помещения и санитарни възли. Добри резултати се установяват при използването му за дезинфекция на оборудване при производство на козметични кремове и тоалетни млека (вискозни суровини, масла и мазнини).


Лаборатория "Комихрис" ООД, гр. Пловдив

С Фирма "Дезинхим" ООД работим от дълги години. Продуктите имат отлично бактерицидно, вирусоцидно, фунгицидно действие. Доказана е ефективността на препаратите върху вируси с липидна обвивка, водорасли, гъби и плесени, което ги прави много подходящи за дезинфекция в здравни и лечебни заведения. Приятно са ароматизирани с добро почистващо действие. Отличен партньор!


Държавна психиатрична болница, гр. Ловеч

Използваме дезинфектанта "Милениум" от 2-3 години за почистване и дезинфекция на повърхности и кухненска посуда. Отчитаме, че дезинфектантът има ефикасно действие спрямо широк спектър от бактерии, вирусии и др. Препоръчваме използването му и от други потребители.


Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали

Доставените от фирмата дезинфектанти са с отлично качество и конкурентни цени. Точност, акуратност и отзивчивост при изпълнение на заявките ги прави надежден и желан партньор за съвместна работа.


Център за психично здраве, гр. Пловдив

Довериха ни се също иКак да ни намерите?

Пловдив 4000, ул. Маяковски 22

"Дезин хим" ООД

ул. "Маяковски" 22
4000 Пловдив, България

Телефони:

+359 32 62 18 17,
+359 887 56 77 74,
+359 887 57 04 08

Email

info@desinhim.com